Hivorganisationen Noaks Ark startar i Västra Götaland

Den nyvalda styrelsen arbetar för fullt med planering med de kommande månadernas verksamhet som kommer att rikta sig till hela Västra Götalandsregionen. I ett första skede etablerar vi kontakt med infektionsmottagningarna i Göteborg, Trollhättan, Skövde och Borås för att inventera behoven av preventiva och stödjande insatser i regionen. Föreningen kommer i början inte att hyra lokaler utan kommer att bedriva verksamhet i internat- och konferensform.
Om Noaks Ark

Noaks Ark bedriver ett brett förebyggande arbete mot hiv. Hos oss kan man få kunskap och stöd att hantera alla de frågor som blir aktuella när man utsatt sig för en hivrisk eller fått reda på att man bär på hiv. Vi hjälper människor att kunna leva med och acceptera infektionen, ta hand om sig själva och skydda andra. Hos oss kan man delta i aktiviteter, ta sig ut ur ensamheten och träffa andra som lever med hiv. Vi erbjuder kurser och föreläsningar, både för yrkesverksamma och för allmänheten och ger ut informationsmaterial på flera språk.


Använd oss som resurs!
Genom åren har en omfattande kunskap samlats hos oss och vi delar gärna med oss av denna. För oss är statistiken inte bara siffror. Vi har arbetat mitt i den verklighet där hiv sprids sedan viruset upptäcktes i början av 1980-talet. Vi följer aktivt den naturvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskningen kring hivprevention och behandling av hiv.


Presskontakter:

Björn Malmquist, styrelseledamot Noaks Ark Göteborg, mobil 0731- 54 76 96.

Taggar:

Dokument & länkar