HIVPOSITIVA GAY MÄN KÄNNER ÖKAT SOCIALT STIGMA

Hivpositiva känner ökad social stigmatiserig i gruppen män som har sex med män (MSM). En sammanställning av aktuell forskning bekräftar erfarenheten från hivorganisationen Noaks Ark. Den tidiga hivepidemins solidaritet mellan hivnegativa och hivpositiva byts sakta mot ett större utanförskap som ökar sårbarheten för depressions- och ångestproblematik bland MSM med hiv. 

Detta framgår av forskningssammanställning publicerat i tidningen AIDS Care. En av författarna, Michael Brady från King´s College Hospital i London, konstaterar att det är sedan tidigare känt att hivpositiva homosexuella män har ökad risk att drabbas av emotionella problem.

- Hivrelaterat stigma mellan gay män har inte uppmärksammats tillräckligt, och ökade ansträngningar behövs för att motverka stigmatisering i alla dess former behövs, säger Michael Brady.

I Sverige har Noaks Ark mött problematiken en längre tid i synnerhet under de stödsamtal och psykoterapier som organisationen erbjuder hivpositiva. Det allt vanligare stigmat gay män emellan kommer bland annat till uttryck i form av hot på Internet, social exkludering och ryktesspridning.

- Vi ser ett generationsskifte och att det är svårt att föra över emotionell kunskap från en generation till annan. Äldre gay män upplevde aids som ett kollektivt trauma och en känsla av stark solidaritet sammansvetsade gruppen mot hivhotet, uppger Björn Malmquist som i tjugo år mött hivpositiva män i sitt arbete som psykoterapeut på Noaks Ark. Denna sociala sammanhållning håller på att lösas upp.

- Det ökande sociala stigmat förstärker sårbarheten för emotionella problem bland hivpositiva gay män, har gjort det svårare att berätta om sin sjukdom för omgivningen och att söka stöd i det naturliga sociala sammanhanget bland vänner och bekanta.

Det ökande sociala stigmat bland gay män emellan lyfter fram behovet av sociala och emotionella stödinsatser riktade till denna grupp.

Källa:                                                http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540121.2011.613910

Presskontakt: Björn Malmquist, Riksförbundet Noaks Ark 0731-54 76 96

Hemsidor: www.noaksark.org

Taggar:

Citat

Äldre gay män upplevde aids som ett kollektivt trauma och en känsla av stark solidaritet sammansvetsade gruppen mot hivhotet. Denna sociala sammanhållning håller på att lösas upp.
Björn Malmquist