Hivtest med snabbsvar på Noaks Ark Syd i Malmö

Noaks Ark Syd startar hivtestning med snabbsvar. Välkommen till invigningen den 28 augusti 2013, kl.14.00 på Barkgatan 11 i Malmö.

Sen upptäckt av hiv är ett omfattande problem i Sverige. Därför måste vi bli bättre på hivtestning och att ge utrymme åt fler aktörer som komplement till de mottagningar som finns idag tror vi på Noaks Ark är rätt väg att gå.

-Det handlar om tillgänglighet. Har man väl bestämt sig för att testa sig måste det vara enkelt. Många vill även ha ett snabbt svar på sitt test och slippa att behöva vänta upp till en vecka. Vi hoppas och tror att vi kommer att nå ut till målgrupper som annars inte hade testat sig, säger Margarita Lopez, verksamhetschef på Noaks Ark Syd.

Mottagningen kommer att ha öppet för drop-in på helgfria onsdagar mellan kl. 17.00–19.00 men det kommer även finnas möjlighet att boka tid via tel. 072-020 15 48. Testningen är anonym och resultatet meddelas inom 15 minuter. Personalen är specialutbildad och omfattas av sekretess. I samband med testningen ges rådgivning och information. 

Program den 28 aug

14.00             Samling med fika

14.30             Information och frågestund

15:45             Invigningsceremoni med Birgitta Södertun, Regionråd (KD); Maruja Arevalo, folkhälsostrateg Region Skåne och Pernilla Berlin,
                     ordförande Noaks Ark Syd

Presskontakt

Margarita López, verksamhetschef Noaks Ark Syd, tel. 0707-47 76 45.

Hivtestning på Noaks Ark

Förutom i Malmö kan du idag hivtesta dig på Noaks Ark Stockholm. Senare i år kommer vi även kunna erbjuda hivtestning i Norrköping och Linköping. Vi arbetar enbart med snabbsvarstestning.Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar