Internationella aidsdagen: Konsert med Gabriel Forss och Carola samt seminarium med Hans Rosling

Den 1 december uppmärksammar världen den globala hivepidemin, minns offren den skördar och påminner om att kampen mot hiv/aids är långt ifrån över. Noaks Ark Stockholm uppmärksammar internationella aidsdagen med en konsert i Engelbrektskyrkan där Gabriel Forss, gospelkören One Voice och kvällens gästartist Carola Häggkvist uppträder tillsammans. Tidigare under dagen anordnar vi ett seminarium med professor Hans Rosling som huvudtalare.

– Vi vill göra kvällens konsert till ett särskilt tillfälle att uppmärksamma de barn och ungdomar som lever med hiv i sin absoluta närhet. Antingen man bär på viruset själv eller att någon förälder gör det. Hiv påverkar hela familjen, säger Jukka Aminoff som är kanslichef på Noaks Ark Stockholm.

I samband med konserten kommer vi ha en insamling till förmån för barn och ungdomar som lever med hiv.

Lars Rading-priset
Under konserten kommer även kulturpriset till konstnären Lars Radings minne att delas ut. Priset går till en kulturarbetare som i sitt arbete "verkar för att hiv blir accepterat i samhället och att fördomar kring hiv undanröjs". Lars Rading gick själv bort i aids 1993. Bland tidigare pristagare märks Rikard Wolff, Lill Lindfors och Elisabeth Ohlson Wallin.

Konserten äger rum i Engelbrektskyrkan med start 18.00.Seminarium- 30 år med hiv

På sitt engagerande och mycket upplysande vis förklarar professor Hans Rosling hur världen ser ut och vad det får för konsekvenser för oss människor. Efterföljande paneldiskussion leds av Marika Griehsel.

Seminariet hålls i Spårvagnshallarna, sal "Spårvagnen", Birger Jarlsgatan 57 A. Föranmäl närvaro till Maria Björkqvist för att reservera plats.Presskontakter Noaks Ark

Per Jacoby, kommunikationsansvarig. Tel: 08-700 46 20

Maria Björkqvist (för frågor kring seminariet). Tel: 08-700 46 25


Presskontakter Gabriel Forss

För kontakt med Gabriel Forss hänvisas till Marie Stjernfeldt. Tel: 076-281 21 00 eller mejl: marie@gabrielforss.com


Resurser internet

Noaks Ark Stockholms program på internationella aidsdagen: www.noaksark.org/omoss/stockholm_pa_gang.asp

Program för Noaks Ark hela Sverige: www.noaksark.org/omoss/aktuellt_wad2012.asp

Mer om internationella aidsdagen: www.aidsdagen.se

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället.

Taggar: