Internationella aidsdagen 2012 i Gävle

Den 1 december varje år uppmärksammar världen den globala hivepidemin, minns offren den skördar och påminner om att kampen mot hiv/aids långt ifrån är över. Noaks Ark genomför arrangemang i hela landet för att sätta fokus på hivepidemin och den internationella aidsdagen.

Omkring 35 miljoner människor i världen lever med hiv. Vi måste med alla medel förhindra att fler smittas och se till att de som redan är smittade får tillgång till livräddande mediciner. I Sverige lever ca 6000 personer med hiv. Varje vecka får nio personer i Sverige veta att de har fått hiv. Noaks Ark genomför arrangemang i hela landet för att sätta fokus på hivepidemin och den internationella aidsdagen.


Evenemang i Gävle: Fackeltåg och manifestation

Fackeltåg från Södermalmstorg med samling 15.15 Manifestation i Heliga Trefaldighets kyrka kl. 16.00. Uppträdande av ungdomar från Helges fritidsgårds musikutbildning, och tal av Pelle Friberg från RFSU i Gävle.

Arrangör: Lokala hiv/sti-gruppen Gävle

30 år med hiv i Sverige

Sedan hiv kom till Sverige för första gången för trettio år sedan har mycket hänt som gjort det enklare för den som lever med hiv. I vår del av världen innebär ett hivbesked inte längre en automatisk dödsdom. Men livet förändras för alltid och man blir beroende av en livslång medicinering. Hiv innebär också sociala och känslomässiga konsekvenser som kan vara svåra att leva med. Det finns också en mängd fördomar om hiv och om de som bär på viruset.

- Vi som arbetar med hivprevention har fått en mycket högre medvetenhet om hur benägenheten att skydda sig hänger ihop med självkänsla och självbild. Det gör att vi bättre vet hur vi ska arbeta med stöd. Möjligheten att skaffa barn är en stor positiv förändring. Där jag kan uppleva att det inte hänt så mycket är skammen kring hiv, den är fortsatt stark. Det finns de som ännu idag är rädda för att någon ska se att de går till oss och vill att vår adress helst ska vara hemlig. En utmaning vi ofta stöter på är mötet med asylsökanden som fått ett positivt hivbesked. Det blir ju ett dubbelt trauma och om de på det dessutom får avslag på sin asylansökan. Det är en stor utmaning att stötta i det läget, säger Annica Forsberg, Noaks Ark i Gävle.

Använd oss som resurs!
Genom åren har en omfattande kunskap samlats hos oss och vi delar gärna med oss av denna. Vi har en unik inblick i hur det är att leva med hiv i Sverige idag.

Presskontakter:

Annica Forsberg, samordnare Noaks Ark Södra Norrland & Dalarna. Tel: 0762- 259 997

Var med och startade Noaks Ark i Gävle 1995 och har jobbat som volontär och varit styrelseledamot under flera år. Är numera anställd som verksamhetssamordnare.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar