Internationella aidsdagen 2012 i Skåne

Den 1 december varje år uppmärksammar världen den globala hivepidemin, minns offren den skördar och påminner om att kampen mot hiv/aids långt ifrån är över. Noaks Ark genomför arrangemang i hela landet för att sätta fokus på hivepidemin och den internationella aidsdagen.

Öppet hus Noaks Ark Skåne 12.00 - 20.00

Den 1 december 2012 uppmärksammar Noaks Ark Skåne och Positiva Gruppen Syd Internationella aidsdagen med öppet hus. Under dagen finns det möjlighet att se en utställning med tillbakablickar på de 25 år som organisationerna har funnits och att besöka ett minnesrum till minne av personer som har avlidit i följderna av hiv/aids. Ur dagens program:

13.00: Lansering av Miguel Ángel Fragas nya bok HIVernation lanseras
Hivernation är en bok med livsberättelser som handlar om människors upplevelser av hiv på olika sätt, direkt och indirekt. Dagligen möter vi människor vars liv vi inte vet så mycket om, och alla kan de ha en relation till hiv som de tyst bär med sig. Utan att någonsin tala om det.

16.00 Ljuständning på triangeltorget.

Adress Noaks Ark: Barkgatan 11
Tel: 040-611 52 15

Använd oss som resurs!
Genom åren har en omfattande kunskap samlats hos oss och vi delar gärna med oss av denna. Vi har en unik inblick i hur det är att leva med hiv i Sverige idag.

Om Noaks Ark Skåne
Noaks Ark Skåne har i över 25 år har arbetat med hivprevention och att stödja hivpositiva och deras närstående genom information, utbildning, psykosocialt stöd och rådgivning. Föreningen är en del av Riksförbundet Noaks Ark och är verksam i hela regionen.

Presskontakter:

Margarita López, verksamhetschef Noaks Ark Skåne. Mob: 070-747 76 45

Cecilia Widgren (frågor om evenemang). Mob: 070-441 07 03

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar: