Lars Radings kulturpris

Årets Lars Rading-pris tilldelas skådespelarna Adam Lundgren, Adam Pålsson och Simon J. Berger för sina rollgestaltningar i Jonas Gardells dramaserie ”Torka aldrig tårar utan handskar”.

Bakgrund

När konstnären Lars Rading gick bort i aids 1993 testamenterade han pengar och en samling tavlor, som nu förvaltas av Stiftelsen Noaks Ark. De bildar grundplåten i den kulturfond, som inrättats till hans minne. Lars Rading berättade i sitt testamente noggrant hur fonden skulle användas för att öka acceptansen för hiv i samhället.

Under sina sista år arbetade Lars Rading hårt med att sprida kunskap om hiv och för att få bort människors fördomar kring hiv och hivinfekterade personer. Genom Kulturfonden fortsätter hans arbete. Hans tavlor ska ställas ut och kan även säljas. Dessutom delas varje år, på Internationella aidsdagen, stipendium ut till kulturarbetare som "i sitt arbete verkar för att hiv blir accepterat i samhället och att fördomar kring hiv undanröjs". Utdelningen ska enligt Lars Radings önskemål göras på ett sådant sätt att massmedia uppmärksammar händelsen.

Tidigare pristagare
Hittills har stipendier delats ut till Rikard Wolff, som var den förste pristagaren, följd av Lill Lindfors, Noerine Kaleeba, Bill Rubino, Gert Tornberg, Elisabeth Ohlson, Bodil Sjöström, Anders Odelius, Steve Sjöquist, Inger Atterstam, Anna-Lena Haverdal, MarieLouise Samuelsson, Stockholms Gaykör, Walter Heidkampf och Andreas Lundstedt.

Årets pristagare
Kulturfonden leds av en särskild styrelse som i enlighet med Lars Radings vilja väljer ut pristagare och beslutar i andra frågor som rör fonden. I styrelsen sitter Lena Nilsson Schönnesson, Göran Söderström och Bo Widegren.

Lars Radings kulturpris för 2012 tilldelas:

1. Skådespelaren Adam Lundgren
2. Skådespelaren Adam Pålsson
3. skådespelaren Simon J. Berger

Priserna delas ut i Göteborg och Stockholm. Prissumman är 10.000 kr för var stipendiat.

Fondstyrelsens motivering:

Konstnären Lars Rading skrev i sitt testamente den 15 mars 1993: Kapitalet i fonden skall delas ut som ett kulturstipendium på World Aidsdagen. Stipendiaterna skall väljas bland kulturarbetare som i sitt arbete verkar för att hiv/aids blir accepterat i samhället och fördomar kring hiv/aids undanröjs.

Under detta år är det få händelser som med sådan kraft just verkat i denna anda som Jonas Gardells romantrilogi och hans dramaserie för SVT, ”Torka aldrig tårar utan handskar”, regisserad av Simon Kaijser; en dramaserie som oerhört många svenskar har tagit till sig och gråtit över. Man kan räkna med att romanen och dramaserien, kanske som film, kommer att nå ut i världen och därmed verka mot fördomar om hiv/aids långt utanför Sveriges gränser. Skildringen av homosexuella relationer och prövningarna hos dem som drabbats av aids är gjord med en närhet och nerv som inte kan undgå att beröra. Samhällets överspända reaktioner och heterosexuella omgivningens fördomar framstår som okristliga och kärlekslösa. Författaren Jonas Gardell och regissören Simon Kaijser är värda stort erkännande för det känsliga sätt som detta har skildrats på och som hedersbevisning överlämnar vi en litografi av Lars Rading, som våra pristagare brukar få.

I fondstyrelsen har vi vidare valt att med stipendier uppmärksamma tre unga skådespelare, som i filmen gett oförglömliga och levande porträtt av dramaseriens Rasmus och Benjamin samt Paul, skådespelarna Adam Pålsson, Adam Lundgren och Simon J Berger. Alla tre har i intervjuer uttalat hur viktigt det varit för dem att manus och regi lämnat utrymme för ett passionerat spel. På så sätt gör dessa en viktig insats för att tydliggöra och motarbeta fördomar om aids och för att ge en positiv skildring av homosexuella förhållanden.

För kulturfonden 2012-11-28

Lena Nilsson Schönnesson                     Göran Söderström                     Bo Widegren

Utdelningen kommer att äga rum lördagen den 1 dec i Engelbrektskyrkan, Stockholm, i samband med Noaks Arks konsert kl. 18 och på Röhsska museet, Göteborg, kl.13.45.


Presskontakter

Bo Widegren. Tel: 0411-524756

Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark. Tel: 08-700 46 16

Mer information om evenemangen i Stockholm och Göteborg:  Konserten i Engelbrektskyrkan, Stockholm ; Evenmanget på Röhsska museet, Göteborg

Taggar: