Lena Nilsson Schönnesson vald till ny ordförande i Riksförbundet Noaks Ark

Report this content

Riksförbundet Noaks Ark valde vid sin förbundsstämma Lena Nilsson Schönesson till ny ordförande. Hon efterträder Anna Åkerhielm.

Noaks Ark arbetar preventivt mot hiv, med stöd till den som lever med hiv, kunskap och opinionsbildning och med att bekämpa fördomar om hiv. Riksförbundet samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar som tillsammans når en stor andel av dem som lever med hiv i Sverige och deras närstående.Till föreningarna kommer man för att träffa andra i samma situation, få hjälp och råd eller bara ta del av gemenskapen. Vi erbjuder hivtest med snabbsvar i Stockholm, Norrköping Växjö och Malmö. 

Lena Nilsson Schönnesson är fil dr. psykologi och leg psykolog med specialistkompetens inom klinisk psykologi. Som psykolog har Lena arbetat med personer med hiv – framförallt homosexuella män - men även med hiv/STI prevention riktad till män som har sex med män vid dels Psykhälsan (1986 – 1999) dels Venhälsan (2000 – 2012). Psykhälsan, som öppnade 1986, var Stockholms läns landstings psykosociala mottagning för homo- och bisexuella män med hivrelaterad problematik och deras anhöriga.

-Jag är mycket hedrad över att ha blivit vald till ordförande för Riksförbundet Noaks Ark. Min förhoppning är att mina kunskaper och erfarenheter inom hivområdet skall vara till gagn för såväl det interna som externa arbetet inom riksförbundet, säger Lena Nilsson Schönnesson.

Lenas expertis inom hivområdet har även präglat hennes akademiska bana och rådgivande roller. Lena har en docentur vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och var under tio år fram till 2014 adjungerad professor inom ”Health Promotion & Behavioral Sciences”vid University of Texas. Utöver detta har Lena lett ett antal större forskningsprojekt inom hivområdet. Under åren har Lena innehaft flertalet rådgivande roller internationellt inom Världshälsoorganisationen (WHO) och nationellt inom flera organsationer som arbetar med hivrelaterade frågor.

Vid stämman valdes även till nya ledamöter Beatrice Loewe och Jens Barlas samt omvaldes Åsa Mwansa, Christina Jonsson och Lars Moberg.

Presskontakter:

Jukka Aminoff, kanslichef. Tel: 08-700 46 16. Mejl: jukka.aminoff@noaksark.org

Per Jacoby, kommunikationsansvarig. Tel: 08 700 46 20. Mejl: per.jacoby@noaksark.org

Taggar: