Noaks Arks hivkampanj till Växjö Pride

Report this content

Hiv är en ständigt aktuell fråga som berör många människor. Uppmärksamheten i media är dock låg och kunskapsnivån hos allmänheten är långtifrån tillräcklig. Till exempel känner inte många till den extremt låga smittsamheten vid behandlad hiv. Det finns även grupper i samhället som sällan nås av information om möjligheten att hivtesta sig gratis och anonymt i Sverige. Hit hör migranter som kommer till Sverige i vuxen ålder. Dessa är några saker vi genom vår kampanj vill ändra på och vi kommer därför under våren och sommaren besöka ett stort antal städer i Sverige. Fredag 8 maj kommer Noaks Ark Småland & Halland finnas på plats under Växjö Pride.

Målgrupp för kampanjen är alla som behöver eller vill veta mer om hiv och hivtestning med särskilt fokus på migranter och andra riskutsatta grupper. Vi vet till exempel att en relativt stor andel av nyupptäckta fall av hiv i Sverige finns i just migrantgruppen och att många av dem får sin hivdiagnos sent, då behandling redan borde ha satts in.

-Bland det viktigaste vi vill nå ut med är information om hivtestning i Sverige. Hur viktigt det är att veta sin status, särskilt om man tillhör en riskutsatt grupp. Vi märker att många av dem vi möter inte vet vart de ska vända sig för att göra ett hivtest. säger Elli Mokus, verksamhetsansvarig för Noaks Ark Småland & Halland, som i sina lokaler på Kungsgatan 15 B i Växjö erbjuder hivtest med snabbsvar med drop-in måndagar 17-20.  

Tidig diagnos av hiv är viktigt av flera skäl. Ju tidigare effektiv hivbehandling kan sättas in desto mindre risk att immunförsvaret hinner ta skada, något som kan få följder för möjligheterna att leva ett fullgott liv med hiv. Då viruset är som mest smittsamt de första månaderna efter att man fått hiv är tidig upptäckt viktigt för att minska spridningen av hiv. Dagens hivbehandling är så effektiv att det går att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter mycket låg.

Plats: Växjö Pride, (Storgatan) fre 8/5. 

Presskontakt: Elli Mokus, verksamhetsansvarig Noaks Ark Småland & Halland. Tel. 070-551 93 81; elli.mokus@noaksark.org

Information om kampanjen och pressbilder: www.noaksark.org/sommarkampanj

Vad är hiv?

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. Hos en människa orsakar viruset en kronisk men behandlingsbar infektion. Det finns idag inget botemedel men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. Därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt.

Hur kan hiv överföras?

Risken att någon överför hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter smittillfället innan behandling kunnat sättas in. Då är virusmängden hög samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det.Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning.   Hiv kan inte överföras vid sociala kontakter.

Vid behandlad hivinfektion

Dagens hivbehandling är så effektiv att det går det att få ned virusmängden till knappt mätbara nivåer. Då är överföringsrisken vid sexuella kontakter mycket låg. Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Skydda sig själv och andra

En person kan ha hiv och vara smittsam utan att veta om det. Kondom är ett bra sätt att skydda sig själv och andra mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Dela aldrig sprutor med någon.Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig. Risken att föra hiv vidare till andra eller få hiv kan öka om du har en annan sexuellt överförbar infektion.

Hur vet man om man har hiv?

Det enda sättet är att göra ett hivtest. Det är gratis och du kan vara anonym. Du kan testa dig hos oss på Noaks Ark, infektionsmottagningar, sesammottagningar, ungdomsmottagningar, hudmottagningar, könsmottagningar, hos din gynekolog eller barnmorska.

Hivtestning på Noaks Ark: Vi erbjuder hivtest med snabbsvar (15 min) hos våra föreningar i Stockholm, Norrköping, Växjö och Malmö.www.noaksark.org/hivtest

Mottagningar i hela Sverige: www.hivtest.nu

www.noaksark.org/smaland

Taggar: