Viktig dom i hovrätten när nya rön om smittsamhet vid behandlad hiv ledde till friande dom

De nya rönen om minimal smittsamhet vid välinställd hivbehandling har nu lett till den första friande domen. I tingsrätten dömdes mannen för framkallande av fara till ett års fängelse och skadestånd. Nu frias mannen helt i hovrätten.

- Behandlingsforskningen har tagit stormsteg sedan 80-talets aidsepidemi och Noaks Ark har länge påtalat vikten av att se över de straffrättsliga påföljderna av hivinfektion både vad gäller en rimlig och nyanserad riskbild och värderingen av hur allvarligt man rättsligt ser på en hivöverföring, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark.

Hovrättens resonemang går ut på att mannen inte hade utsatt kvinnorna för någon konkret fara eftersom denne hade en välinställd hivbehandling under perioden som samlagen ägde rum. Sannolikheten att mannen skulle ha smittat kvinnorna bedömdes som så liten att åtalet ogillades. Likaså ogillades skadeståndsanspråken.

För att att en hivpatient ska anses ha en välinställd hivbehandling krävs:

-      att patienten har en kontinuerligt hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling

-      att det vid minst två på varandra följande virusmätningar med 3 ‒ 6 månaders mellanrum visat sig att patientens virusnivåer i blodet legat under lägsta påvisbara nivåer i rutintest

-      att patienten inte bär på någon annan sexuellt överförd infektion.

Presskontakt

Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark: tel/mob 08-700 46 16.

Riksförbundet Noaks Ark arbetar för att minska spridningen av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom ökad kunskap och opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. www.noaksark.org

Taggar:

Dokument & länkar