NOBA BANK GROUP AB (PUBL) ERHÅLLER BEKRÄFTAD INVESTMENT GRADE RATING FRÅN NCR (BBB, STABILA UTSIKTER)

Report this content

NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA”) har erhållit en bekräftad kreditrating från Nordic Credit Rating med betyget BBB, stabila utsikter.

En diversifierad finansieringsstruktur är en av grundpelarna i finansieringsstrategin och minskar likviditetsrisken för NOBA. Den innebär också att NOBA kan skapa en större och mer optimerad finansieringsmix över tid. Att vara en aktiv emittent på kapitalmarknaden är en viktig del av NOBAs strategi. Den bekräftade kreditratingen från Nordic Credit Rating stärker NOBAs förutsättningar att söka ytterligare marknadsfinansiering till attraktiva villkor samt attrahera nya investerare inom kapitalmarknaden.

För mer information, vänligen se Nordic Credit Ratings rapport: https://nordiccreditrating.com/article/noba-bank-group-ab-publ-bbb-long-term-issuer-rating-affirmed-outlook-stable


För mer information, vänligen kontakta:

Arash Bigloo, Head of Treasury, NOBA Bank Group AB (publ)
arash.bigloo@nordax.se
+46 738 66 06 62

Mats Benserud, Group Head of Investor Relations, NOBA Bank Group AB (publ)
ir@noba.bank
+47 95 89 15 39

 

 

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via de tre varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension och 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA Bank Group AB (publ) (“NOBA”) ägs av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Idag har NOBA-koncernen cirka 650 anställda och är aktiva på 7 marknader.

Per 31 mars 2023 uppgick utlåningen till allmänheten till 93,7 miljarder kronor (SEK) och inlåningen till 80,1 miljarder kronor (SEK). 
Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.