Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 6 februari, 2003 Nobel Biocare Holding AG koncernen Resultat av program för lönsamhetsförbättring och strategiförändring 2002 Program Mål Resultat Resultat 2002 2002 kvartal 4 2002 Rörelsemarginal Dentala Implantat >24,0% 28,4% 32,1% Rörelsemarginal Koncernen >20,0% 22,2% 26,5% Försäljningstillväxt Dentala <15% 12% 13% Implantat Integration av Procera Första Genomfört halvåret Lansering av nytt produktkoncept Kv4 1 november Implementering av ny marknads- och Kv3 Genomfört försäljningsstrategi Utbildning av säljkåren Kv3 Genomfört · De högt uppställda lönsamhetsmålen för 2002 överträffades med bred marginal och förbättrades ytterligare under det fjärde kvartalet 2002. · Under det fjärde kvartalet uppnåddes en ökad försäljningstrend för Dentala Implantat i Nordamerika och Europa. Tillväxten var särskilt stark i Frankrike och Belgien men också USA och Spanien hade en stark försäljningstillväxt. · Med det nya produktsortimentet och den nya marknads- och försäljningsstrategin för både Dentala Implantat och Procera, har Nobel Biocare etablerat en plattform med målet att omvandla företaget till en one-stop-shop för restorativ tandvård. Den nya strategin, C&B&I, innebär att dentala implantat integreras i konventionell s k "kron&bro" tandvård. Målgruppen omfattar såväl allmänpraktiserande tandläkare som specialister och dentallaboratorier. · Samtliga strukturella förändringar i produktsortimentet, liksom den nya marknads- och försäljningsstrategin, har genomförts utan förstärkning av företagets resurser. · Styrelsen föreslår en utdelning för 2002 på 5,00 SEK per aktie, i linje med företagets långsiktiga utdelningspolicy. · Med start i Årsredovisningen 2002, kommer Nobel Biocare att avge sin ekonomiska rapportering i enlighet med IFRS (se not 6), samt införa Euro som ny rapporteringsvaluta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar