Bolagsstämma i Nobel Biocare Holding AG

Beslut på första ordinarie bolagsstämma i Nobel Biocare Holding AG den 24 april 2003 i Zürich, Schweiz Bolagsstämman fastställde utdelningen till CHF 0,79 brutto per aktie (motsvarande ca SEK 5.00 brutto per aktie) eller totalt CHF 19.842.654,- -. Från beloppet avgår 35 procent schweizisk kupongskatt. Avstämningsdag för innehavare av VPC-registrerade Nobel Biocare Holding AG aktier blir den 28 april 2003 och utdelningen beräknas bli utsänd av VPC den 5 maj 2003. Följande styrelseledamöter omvaldes för en mandatperiod av ett år: Jan Ekberg, Hansjörg Graf, Jan Kvarnström och Ernst Zaengerle. Rolf Soiron nyvaldes till styrelseledamot för en mandatperiod av ett år. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Rolf Soiron till ordförande. Till bolagets revisorer omvaldes KPMG Fides Peat, Zürich för en mandatperiod av ett år. Beslut fattades om ändring av bolagets säte från Zürich till Opfikon. Delårsrapport för första kvartalet publicerades den 24 april 2003. Halvårsrapport kommer att lämnas den 13 augusti 2003 och delårsrapport avseende tre kvartal den 22 oktober 2003. Zürich den 24 april 2003 NOBEL BIOCARE HOLDING AG Ytterligare upplysningar: Michaela Ahlberg, Chefsjurist, tel 031-81 88 29, 0708-81 88 29 Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer, tel 031-81 88 36, 0708-81 88 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01990/wkr0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar