Delårsrapport 1, 2003

Delårsrapport 1, januari-mars 2003 24 april, 2003 Nobel Biocare Holding AG koncernen * Nettoresultatet ökade med 38,7% till 14,7 MEUR under det första kvartalet, vilket visar att ytterligare lönsamhetsförbättringar uppnåtts i produktionsrelaterade processer och att rörelsekostnaderna har hållits under kontroll. * Nettoomsättningen ökade med 11,8% (valutajusterat) till 79,8 MEUR under första kvartalet. Efter en svag tillväxt i januari, med fokus på interna utbildningsaktiviteter för säljkåren, har försäljningstillväxten ökat från februari och framåt. Försäljningstrenden är särskilt stark i Nordamerika och Asien/Oceanien medan Europa uppvisar en god trend på samtliga marknader utom i de tysktalande länderna samt Italien. * Den höga aktivitetsnivån på marknaden med Crown & Bridge & Implant strategin som bas, acceptans av det nya produkterbjudandet i form av hög försäljningsvolym av kirurgikit för nya användare, positiv försäljningstrend från februari, omfattande utbildningsinsatser för både befintliga och nya kunder och ett starkt lanseringsprogram för återstoden av året, gör att vi är övertygade om att uppnå samtliga uppsatta mål för 2003. * Nobel Biocares Världskongress hölls i Las Vegas den 2-5 april. De 2 300 deltagarna fick möjlighet att följa ett sofistikerat vetenskapligt program, vilket bl a innehöll två s k live operationer med Teeth-in-an- Hour konceptet, liksom det senaste inom vetenskap och produktutveckling. Gensvaret från deltagarna var mycket positivt. 24 april, 2003 NOBEL BIOCARE HOLDING AG Heliane Canepa VD och koncernchef Ytterligare information (efter bolagsstämma och telefonkonferens): Harrieth Sundaeus, Chef Ekonomi & Finans, tel. 031-81 88 48, mobil 0708-81 88 48 Gunilla Ekholtz, Chef Investor Relations, tel. 031-81 88 36, mobil 0708-81 88 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar