Delårsrapport 3, 2003

Delårsrapport 3, januari - september 2003 22 oktober 2003 Nobel Biocare-koncernen Positiv försäljningsutveckling och fortsatt resultattillväxt i tredje kvartalet ·Nettoomsättningen ökade med 17,4% i lokala valutor, exklusive försäljning av Gore produkter, i det tredje kvartalet; 14,3% inklusive försäljning av Gore produkter. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 15,7% och uppgick till 16,2 MEUR i det tredje kvartalet. ·Under de första nio månaderna 2003 ökade nettoomsättningen med 16,7% i lokala valutor, exklusive försäljningen av Gore produkter, och uppgick till 236,8 MEUR; 15,3% i lokala valutor inklusive försäljningen av Gore produkter. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 18,9% och uppgick till 57,3 MEUR under de första nio månaderna 2003. I lokala valutor ökade rörelseresultatet med 42,8%. ·Nettoresultatet ökade med 76,9% till 44,4 MEUR under de första nio månaderna 2003. ·Vinst per aktie ökade med 76,0% till 1,76 EUR under de första nio månaderna 2003. ·De tidigare kommunicerade vinstmålen för 2003 om en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 26-28% och en rörelsemarginal på 23-25% kommer att uppnås. Nettotillväxten förväntas hamna i närheten av 20% i lokal valuta (exklusive försäljningen av Gore produkter). Ytterligare information: Harrieth Sundaeus, Ekonomi & Finans, telefon 031-81 88 48, mobil 0708-8188 48 Gunilla Ekholtz, Investor Relations, telefon 031-81 88 36, mobil 0708-8188 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar