Efter den förlängda anmälningsperioden t o m den 9 juli 2002 innehar Nobel Biocare Holding AG nu cirka 99% av aktierna i

Efter den förlängda anmälningsperioden t o m den 9 juli 2002 innehar Nobel Biocare Holding AG nu cirka 99% av aktierna i Nobel Biocare AB Nobel Biocare Holding AG innehar 99% av aktierna i Nobel Biocare AB och fullföljer erbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Nobel Biocare AB. Styrelsen i Nobel Biocare Holding AG har därmed beslutat om att initiera avnotering av Nobel Biocare AB:s aktier (UNOB.ST) från Stockholmsbörsen med 18 juli 2002 som sista handelsdag. Tvångsinlösen av de återstående cirka 1% av aktierna kommer att påbörjas i januari 2003. Nobel Biocare Holding AG:s aktier är noterade på den schweiziska börsen SWX (NOBE.S) och Stockholmsbörsen (NOBE.ST). På båda dessa börser rankas Nobel Biocare Holding AG bland de 30 största företagen sett till marknadsvärde och ingår i respektive börsindex. Göteborg den 12 juli 2002 Nobel Biocare Holding AG För ytterligare information: Harrieth Sundaeus, Nobel Biocare Holding AG, telefon 031-81 88 48, mobil 0708-81 88 48 Michaela Ahlberg, Nobel Biocare Holding AG, telefon 031-81 88 29, mobil 0708-81 88 29. Kopior av denna pressrelease kommer inte och får inte sändas eller på annat sätt distribueras till mottagare i Australien eller Japan. Erbjudandet har inte och kommer inte att lämnas i dessa länder. Nobel Biocare är ett innovativt, medicintekniskt företag som har sin kärnverksamhet inom tandimplantat och tandprotetik. Företagets världsledande produktsystem för tandimplantat, Brånemark System® och Replace har en global marknadsandel på ca 38 procent. Bolagets andra produktlinje Procera® är en unik, IT-baserad produktions- och affärsprocess för framställning av individuellt utformad tandprotetik. Systemet har med stor framgång lanserats i över 35 länder. Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. www.nobelbiocare.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar