Nobel Biocare upphör med distribution av Gore produkter

Nobel Biocare upphör med distribution av dentala membran för W.L. Gore Nobel Biocare kommer att upphöra med distributionen av dentala membran för W.L.Gore & Associates, Inc. den 31 maj 2003. Försäljningen av Gore's dentala membran svarar för cirka två procent av Nobel Biocares totala försäljning. "Nobel Biocare anser att s k regenerativ teknik är ett betydelsefullt komplement för vissa indikationer av implantatbehandling och vi är involverade i ett flertal forskningsprojekt inom detta område.Vi är nu fria att följa andra utvecklingsvägar inom regenerativ forskning", säger Heliane Canepa, President & CEO of Nobel Biocare. NOBEL BIOCARE HOLDING AG Ytterligare information: Thomas Nortoft, VP Business Development, telefon 031-81 88 10 eller Gunilla Ekholtz, Investor Relations Officer, telefon 031-81 88 36. Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace®Select och Procera®. Nobel Biocare har drygt 1 300 anställda och omsättningen 2002 uppgick till 2 852 MSEK. Koncernens global huvudkontor är beläget i Göteborg och tillverkning sker vid fyra fabriker i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. www.nobelbiocare.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® .Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade både på den schweiziska börsen SWX och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar