Tvångsinlösen av utestående aktier i Nobel Biocare AB (publ)

Report this content

Tvångsinlösen av utestående aktier i Nobel Biocare AB (publ) Genom aktiebyte förvärvade under 2002 (schweiziska) Nobel Biocare Holding AG mer än 98 procent av totala antalet aktier och röster i (svenska) Nobel Biocare AB (publ). För att kunna tvångsinlösa resterande aktier har Nobel Biocare Holding AG nu överlåtit samtliga sina aktier i Nobel Biocare AB till ett helägt svenskt dotterbolag, Nobel Biocare Sverige AB. (Rätt till tvångsinlösen av aktier i ett svenskt bolag förutsätter att också inlösaren är ett svenskt aktiebolag.) Tvångsinlösen inleddes den 16 januari 2003 genom att Nobel Biocare Sverige AB (enligt bestämmelserna i 14 kap 32§ aktiebolagslagen) tillskrev Nobel Biocare AB´s styrelse med begäran om att tvist om tvångsinlösen och lösenbeloppet för minoritetens aktier i Nobel Biocare AB skall hänskjutas till skiljemän. Till sin skiljeman har Nobel Biocare Sverige AB valt chefsjurist Eva Persson, AB Volvo. Skiljeförfarandet förväntas kunna inledas under våren 2003. Kungörelse kommer att införas i Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 21 januari 2003. Kända aktieägare kommer även att underrättas via brev. NOBEL BIOCARE För ytterligare information: Michaela Ahlberg, Chefsjurist, telefon 031 81 88 29 eller Gunilla Ekholtz, Chef Investor Relations, telefon 031- 81 88 36, Nobel Biocare AB. Nobel Biocare är världsledande producent av innovativa, estetiska ersättningar för förlorade tänder med varumärkena Brånemark System®, Replace® Select och Procera® . Nobel Biocare har drygt 1.300 anställda och omsättningen 2001 uppgick till 2.663 MSEK. Huvudkontoret finns i Göteborg och tillverkning i Sverige och USA. Nobel Biocare har dotterbolag och filialer i 27 länder. Aktierna i moderbolaget Nobel Biocare Holding AG är noterade på den schweiziska börsen SWX och på Stockholmsbörsen. investor.relations@nobelbiocare.com www.nobelbiocare.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar