Nobelpriset i fysiologi eller medicin till Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2020 skall delas lika mellan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice för upptäckten av hepatit C-virus

Årets Nobelpris belönar tre forskare som tagit ett avgörande steg i kampen mot blodöverförd hepatit, ett av våra största globala hälsoproblem. Sjukdomen orsakar kroniska leverskador och levercancer hos människor över hela världen.

Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice gjorde banbrytande upptäckter som innebar att ett helt nytt virus – hepatit C-virus – kunde identifieras. Redan tidigare hade hepatit A- och B-virus upptäckts vilket var stora medicinska genombrott, men en stor andel fall av blodöverförd hepatit förblev oförklarade. Upptäckten av hepatit C-virus innebar att den kvarstående höga risken för blodsmitta kunde förklaras. Genombrottet möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som har räddat miljontals människoliv.

www.nobelprizemedicine.org

Nobelförsamlingen, som består av 50 professorer vid Karolinska Institutet, utser Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. Utredningsarbetet genomförs av dess Nobelkommitté. Nobelpriset har sedan 1901 belönat de forskare som gjort de viktigaste upptäckterna till mänsklighetens nytta.

Nobelpriset® är Nobelstiftelsens registrerade varumärke

Om oss

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Enligt Alfred Nobels testamente ska priset delas ut till den som "har gjort den viktigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän". Nomineringsprocessen går till så att Nobelförsamlingen utser ett arbetsutskott, Nobelkommittén, som sköter förarbetet. Företrädare för det internationella medicinska vetenskapssamhället inbjuds att nominera kandidater. Nobelkommittén bearbetar de inkomna namnförslagen innan den presenterar de ledande kandidaterna för Nobelförsamlingen. Nobelförsamlingen fattar beslut genom omröstning, vanligen den första måndagen i oktober. Priset delas ut för en upptäckt och är alltså inte en utmärkelse för en livslång insats inom vetenskapen. Upp till tre personer kan dela på ett Nobelpris. Priset delas inte ut postumt.

Prenumerera