Elever hjälper forskare undersöka pollen från bin

Report this content

Nobelprismuseet bjuder in skolor och elever till att samarbeta med forskare. Forskarhjälpen heter projektet som i år sker för elfte gången. I år handlar det om att samla in data om pollen och pollinatörer, i detta fall bin. Forskarna behöver mer kunskap om hur bin fungerar och kan samexistera med oss människor och andra pollinatörer. Elevernas arbete kan bli till stor hjälp.  

Pollenjakten är den elfte upplagan av Forskarhjälpen. I år kommer eleverna att samla in viktiga data om pollinatörer och pollen tillsammans med forskaren Natuschka Lee vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet.

De pollinerande insekterna är helt grundläggande för vår fortlevnad. Det är tack vare dem vi kan odla och skörda grödor. Utan pollinatörer får vi varken frukt, grönsaker eller vackra blommor. Därför behöver forskare mer kunskap om hur de fungerar och kan samexistera med oss människor och andra organismer på vår jord. Här kan elevernas arbete bli till stor hjälp.

Genom det samarbete som Natuschka Lee och hennes forskarlag har med svenska biodlare, får eleverna tillgång till pollen från olika delar av landet. Det är detta pollen som eleverna sedan ska arbeta med i skolan. Forskningsuppgifterna kommer även att innebära exkursionsövningar utomhus kopplade till pollinatörer och växter. För att få ökad förståelse för pollinatörernas viktiga roll i ekosystemet, kommer eleverna att sätta in resultaten i ett större ekologiskt sammanhang.

Forskarhjälpen drar i gång efter sommarlovet 2021 och under hösten arbetar eleverna med forskningsuppgifter i grupper. Eleverna rapporterar in resultaten till forskaren som analyserar materialet. Varje elevgrupp gör också en vetenskaplig poster som beskriver deras forskning och resultat från Pollenjakten. Postrarna ingår sedan i en tävling där olika priser delas ut baserat på vetenskaplighet, kreativitet och design. Elevernas arbete avrundas innan sportlovet 2022. Deltagandet är helt kostnadsfritt för skolan. Högstadieklasser från hela landet är välkomna, men anmälan måste vara inne senast 10 juni 2021

Forskarhjälpen drivs av Nobelprismuseet och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Formas. Mer information finns på museets hemsida:

https://nobelprizemuseum.se/skola/pollenjakten-2021-ars-projekt-i-forskarhjalpen/

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Oxelström, presschef, +46 734 12 66 75, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org

 

Nobelprismuseet

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobelprismuseet skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelpriset vid Slussen i Stockholm.

Friskrivning: Nobelprismuseet är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.

© Nobel Prize Museum 2021. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.