Elever lägger grunden för framtidens mobilapp

Report this content

Uppemot 1000 högstadieelever i hela Sverige undersöker just nu framtidens mobilappar. Det sker på initiativ av Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen. Målet är att öka ungdomars intresse för forskning. Samtidigt får forskare vid Stockholms Universitet hjälp i sitt arbete. Som en del av projektet får också några elever chansen att gå på Nobelprisutdelningen i Konserthuset. 

Högstadieelever från 25 skolor utspridda över hela Sverige deltar i Forskarhjälpens ”App-jakten”.  Jakten genomförs i samarbete med forskarna Jakob Tholander, Stina Nylander och Jarmo Laaksolahti vid forskningscentret Mobile Life som är en del av Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet samt SICS (Swedish Institute of Computer Science).

Forskarna söker kunskap om hur vi människor, i vår vardag, kommer att använda ny teknik i framtiden. Eleverna har intervjuat personer i olika åldrar för att ta reda på och analysera vilken teknik och teknikanvändning vi önskar oss. I arbetet ingår också att eleverna kommer med idéer till framtidens applikationer – nya appar för vår framtida vardag.

Appjakten pågår från början av maj till december 2015. Drygt 20 klasser på högstadienivå deltar. 

Det här är femte omgången av Forskarhjälpen. Tidigare år har elever hjälpt forskare att analysera DNA i strömming, förbättra solceller och hitta bakterier för att utveckla ny antibiotika. Intresset är stort, över 100 ansökningar kom in till Nobelmuseum för att delta i Forskarhjälpen.

”Det finns många vinnare i det här projektet. Både lärare och elever säger att de lär sig mycket. Många elever uppskattar att arbeta med forskningsprojektet för att de får forska på riktigt. Samtidigt får forskarna värdefull hjälp med att samla in material och driva projektet framåt”, säger Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseum.

I slutskedet av projektet presenterar eleverna sina resultat på egengjorda posters. En poster från varje skola väljs ut till att representera skolan i en tävling. Mellan 13-27 november pågår en öppen omröstning på Facebook om det bästa bidraget. De tre affischer som fått flest röster granskas sedan av en jury som korar vinnaren. I prispotten ligger ett tillskott till klasskassan och tre biljetter till Nobelprisutdelningen den 10 december. Vinnarna blir de yngsta deltagarna vid festligheterna i Konserthuset.

För mer information kontakta:

Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator Forskarhjälpen, 070-618 63 44
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se 

Katarina Nordqvist, forskningschef Nobelmuseet 070-671 18 32
katarina.nordqvist@nobelmuseum.se

http://www.nobelmuseum.se/sv/forskarhjalpen

Om Forskarhjälpen och Nobelmuseet
Forskarhjälpen 2015 leds av Nobelmuseet i samarbete med Stockholms universitet MobileLife och SICS och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Nobelmuseet har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva bl.a. musei-, informations-, och forskningsverksamhet med koppling till Nobelpriset. Nobelmuseets verksamhet innefattar bland annat utställningar, skolprogram, vandringsutställningar och ett forskningsbibliotek. För mer information besök www.nobelmuseum.se. 

Prenumerera

Media

Media