Carl-Henrik Heldin ny ordförande i Nobelstiftelsens styrelse

Nobelstiftelsens fullmäktige kommer att, vid sitt ordinarie sammanträde den 26 april 2013, för en mandatperiod om två år som ny ordinarie ledamot i Nobelstiftelsens styrelse utse Carl-Henrik Heldin, Uppsala. Heldin är född 1952, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, direktör för Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala och vice ordförande för Europeiska forskningsrådet (ERC).

Nobelstiftelsens tillträdande styrelse kommer att fatta beslutet att utse Carl-Henrik Heldin till ordförande vid sitt konstituerande sammanträde den 1 maj 2013.

”Vi är glada att Carl-Henrik Heldin blir ny ordförande i Nobelstiftelsens styrelse”, säger stiftelsens vice ordförande Göran K. Hansson. ”Carl-Henrik Heldin är en av Skandinaviens mest framstående vetenskapsmän och en världsauktoritet inom molekylärbiologi och cancerforskning. Med sitt goda anseende och höga integritet är jag övertygad om att Carl-Henrik Heldin kommer att göra ett utomordentligt arbete för Nobelpriset,” säger Göran K. Hansson.

”Jag är glad och hedrad över att få Nobelstiftelsens förtroende och ser fram emot detta viktiga och spännande uppdrag”, säger Carl-Henrik Heldin. ”Nobelpriset har en unik internationell ställning och jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till Nobelstiftelsens arbete med att behålla denna position och utveckla verksamheten vidare.”

Direktör Marcus Storch, MD h.c., ordinarie ledamot i Nobelstiftelsens styrelse sedan den 1 maj 1996 och ordförande sedan 2005, avgår per den 30 april 2013 sedan hans mandatperiod har löpt ut och han har fyllt 70 år.

Kontakt: Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen, annika.pontikis@nobel.se, 08 663 14 70, 070 454 76 72


Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelprisen i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

© Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.

Media

Media

Citat

Jag är glad och hedrad över att få Nobelstiftelsens förtroende och ser fram emot detta viktiga och spännande uppdrag.
Carl-Henrik Heldin
Vi är glada att Carl-Henrik Heldin blir ny ordförande i Nobelstiftelsens styrelse. Heldin är en av Skandinaviens mest framstående vetenskapsmän och en världsauktoritet inom molekylärbiologi och cancerforskning. Med sitt goda anseende och höga integritet är jag övertygad om att Carl-Henrik Heldin kommer att göra ett utomordentligt arbete för Nobelpriset.
Göran K. Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse