Tillkännagivande av 2008 års Nobelpris och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Nobelstiftelsen meddelar härmed att de prisutdelande institutionerna har fastställt följande dagar för tillkännagivandet av årets prisbeslut:

Måndagen den 6 oktober, kl. 11.30 tidigast
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Stockholm

Tisdagen den 7 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i fysik
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Onsdagen den 8 oktober, kl. 11.45 tidigast
Nobelpriset i kemi
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Fredagen den 10 oktober, kl. 11.00
Nobels fredspris
Den Norske Nobelkomiteen, Det Norske Nobelinstitutt, Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo

Måndagen den 13 oktober, kl. 13.00 tidigast
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne
Kungl. Vetenskapsakademien, Sessionssalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Enligt tradition fastställer Svenska Akademien datum för tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur vid ett senare tillfälle.

Prisbesluten offentliggörs även på Nobelstiftelsens officiella webbplats: http://nobelprize.org.

2008 års Nobelpris är fastställt till 10 miljoner kronor (2007: 10 miljoner kronor). Den samlade prissumman för de fem Nobelprisen (fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred) uppgår till 50 miljoner kronor, vartill kommer 10 miljoner kronor för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Presskontakter:
Nobelstiftelsen, Annika Pontikis, tel: 08-663 14 70
Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, Agneta Sjövall, tel: 08-33 39 31
Kungl. Vetenskapsakademien, Erik Huss, tel: 08-673 95 44
Det Norske Nobelinstitutt, Sigrid Langebkrekke, tel: +47 22 12 93 02
Svenska Akademien, Ulrika Kjellin, 08-555 125 03

Stockholm den 3 juni 2008

NOBELSTIFTELSEN

Om oss

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente vars främsta uppgift är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset® i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred. Nobelstiftelsen har en bred informations- och museiverksamhet samt ansvarar för arrangemangen kring Nobelprisutdelningen, Nobelbanketten och Nobelveckan i december varje år.