Cecilia Forzelius och Sara Björk nya medlemmar i Nobias koncernledning

Cecilia Forzelius har utsetts till EVP People & Culture och medlem av Nobias koncernledning från och med 1 september 2020. Cecilia innehade senast befattningen som Chief People Officer på Transcom. Sara Björk kommer att börja på Nobia som ny Chief Information Officer (CIO) och medlem av koncernledningen, senast den 1 januari 2021. Sara har för närvarande positionen som IT-chef för H&M-gruppens IT-division för design-, inköp- och produktion.

”Jag är mycket glad över att välkomna Cecilia och Sara till Nobias koncernledning. De har omfattande och värdefull erfarenhet inom sina respektive områden Human Resources och IT, vilket kommer att vara mycket betydelsefullt för den framtida utvecklingen av vårt företag”, säger Jon Sintorn, VD och koncernchef.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se