Förslag till ordförande och styrelse inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att styrelsen i Nobia ska bestå av nio ledamöter. George Adams, Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Förisdal Larssen, Jill Little, Stefan Jacobsson, Christina Ståhl och Ricard Wennerklint föreslås för omval. Till nyval och styrelsens ordförande föreslås Hans Eckerström.

Valberedningen i Nobia föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: George Adams (2017), Morten Falkenberg (2011, VD), Lilian Fossum Biner (2012), Nora Förisdal Larssen (2011), Jill Little (2017), Stefan Jacobsson (2014), Christina Ståhl (2015) och Ricard Wennerklint (2014).

Tomas Billing, som har varit styrelseledamot och ordförande sedan 2015, har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Hans Eckerström som även föreslås som styrelsens ordförande.

Hans Eckerström, född 1972, är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och fil.mag. i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han var 2001–2015 anställd och partner på NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Hans är idag bland annat styrelseledamot i Thule Group AB och i Nordstjernan AB.

– Vi är mycket glada över att kunna föreslå Hans Eckerström som ny styrelseordförande i Nobia. Hans har ett starkt track record när det gäller värdeskapande, en mångsidig och skicklig affärsman med strategisk höjd. Vidare har han en gedigen erfarenhet från konsumentnära industri och konsumentprodukter, inte minst från framgångssagan Thule, vilket kommer att bidra till Nobias utveckling och fokus inom detta område, säger Viveca Ax:son Johnson, ordförande i valberedningen. 

Det fullständiga förslaget från valberedningen kommer att redovisas i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 9 mars.

Valberedningen utsågs av årsstämman 2017 och består av Viveca Ax:son Johnson representerande Nordstjernan AB, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

För ytterligare information:
Valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson
Telefon 08-788 50 18


Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl 08.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar