Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2020

Report this content

Nobias bokslutskommuniké för 2020 publiceras torsdagen den 4 februari klockan 08:30. Samma dag klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via https://edge.media-server.com/mmc/p/dfhcjsp2

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige:        +46 8 566 42651

England:       +44 3333 000 804
USA:             +1 631 913 1422
Pinkod:         77642609#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com innan konferensen börjar.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera

Dokument & länkar