Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020

Nobias delårsrapport för det andra kvartalet 2020 publiceras måndagen den 20 juli klockan 14:00. Samma dag klockan 15:00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/mm7t45kt

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige:         +46 8 566 42651
England:       +44 333 300 0804
USA:             +1 631 913 1422
Pinkod:         60204196#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com innan konferensen börjar.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Om oss

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Petra och A la Carte i Norden, ewe och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

Prenumerera

Dokument & länkar