Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2022

Report this content

Nobias delårsrapport för första kvartalet 2022 publiceras torsdagen den 5 maj klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 10:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via https://edge.media-server.com/mmc/p/a8r8mfrx

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige:          +46 8 566 18 467
UK:                 +44 (0) 2071 928338
USA:               +1 646 741 3167
Pinkod:
           5250097#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com/ir innan konferensen börjar.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera

Dokument & länkar