Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Nobias delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras onsdagen den 23 oktober klockan 13.00
Samma dag klockan 14.00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via länken: 

https://edge.media-server.com/mmc/p/h9kyvu7u 

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige: +46 8 56 64 26 51
UK: +44 33 33 00 08 04
USA: +1 63 19 13 14 22
Pinkod: 98932602#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på nobia.com innan konferensen börjar.

För ytterligare information:

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com