Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Nobias delårsrapport för tredje kvartalet 2021 publiceras tisdagen den 26 oktober klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 10:00 CET hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via https://edge.media-server.com/mmc/p/uemo9w89

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige:          +46 8 56 64 26 51
UK:                 +44 33 33 00 08 04
USA:               +1 631 913 1422
Pinkod:
           6847 2664#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com innan konferensen börjar.

För ytterligare information:
Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera

Dokument & länkar