Nobia antar justerade finansiella mål

Report this content

För att återspegla ambitionerna i Nobias uppdaterade strategi har Nobias styrelse från och med idag antagit justerade långsiktiga finansiella mål för koncernen:

  • Tillväxt: Genomsnittlig organisk tillväxtmål är 3-5 procent per år. (tidigare mål: organisk och förvärvad tillväxt på mer än 5% per år i genomsnitt)
  • Lönsamhet: Rörelsemarginalen ska överstiga 10% över en konjunkturcykel.
    (oförändrat mål)
  • Kapitalstruktur: Skuldsättningen, definierad som nettoskuld (exkl. IFRS 16 leasing) / EBITDA, ska vara under 2,5 gånger (tidigare mål: nettoskuld/eget kapital under 100%)
  • Utdelningspolicy: Utdelning till aktieägarna ska utgöra minst 40% av resultatet efter skatt (tidigare mål: utdelning på mellan 40-60% av resultatet efter skatt skatt)

Den uppdaterade strategin och de finansiella målen kommer att presenteras ytterligare på Nobias kapitalmarknadsdag, som sänds idag den 25 mars med start kl 13:00 CET. Frågor och svar-sessionen börjar 15:00 CET.

Sändningen av kapitalmarknadsdagen kan följas på: https://ctne.tecviz.net/nobia/cmd/?210325

För att delta via telefon och ställa frågor i den direktsända frågor-svar-sessionen klockan 15:00, använd följande information:

Sverige:         +46 85664 2651
Danmark:      +45 3544 5577
Storbritannien: +44 333300 0804
USA:             +1 631913 1422

PIN-kod:       21965382 #

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl 12:00 CET.

För ytterligare information:

Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Prenumerera