Nobia presenterar årsredovisningen för 2017

Report this content

Nobias årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats. En pdf-version av årsredovisningen finns även bifogad detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som har efterfrågat den och kan beställas från Nobia via e-post ir@nobia.com eller telefon 08-440 16 00.

Nobias årsstämma äger rum tisdagen den 10 april 2018 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Samtliga handlingar till årsstämman har publicerats på bolagets webbplats under rubrikerna Bolagsstyrning och Årsstämma 2018.


För mer information:
Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)70 595 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Denna information är sådan som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl 15.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar