Nobia presenterar årsredovisningen för 2018

Report this content

Nobias årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats. 

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som har efterfrågat den och kan beställas från Nobia via e-post ir@nobia.com eller telefon 08-440 16 00. 

Nobias årsstämma äger rum torsdagen den 2 maj 2019 klockan 17.00 på Kapitel 8 Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Samtliga handlingar till årsstämman har publicerats på bolagets webbplats under rubrikerna Bolagsstyrning och Årsstämma 2019. 


För mer information: 
Kristoffer Ljungfelt, CFO 
+46 (0)8 440 16 00  
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

 

Denna information är sådan som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl 13.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Prenumerera

Dokument & länkar