Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 2003-10-23 juli-sept jan - sept jan-dec okt-sept Nyckeltal 2003 2002 2003 2002 2002 2002/03 Nettoomsättning, MSEK 2 144 2 300 6 896 7 251 9 594 9 239 Rörelseresultat före 133 243 620 769 1 036 887 avskrivningar, MSEK (EBITDA) Rörelseresultat före 73 186 440 581 788 647 goodwillavskrivningar , MSEK (EBITA) Rörelseresultat, MSEK 59 171 397 534 725 588 (EBIT) Rörelsemarginal före 3,4 8,1 6,4 8,0 8,2 7,0 goodwillavskrivningar , % (EBITA) Rörelsemarginal, % 2,8 7,4 5,8 7,4 7,6 6,4 Resultat efter 45 146 348 434 606 520 finansiella poster, MSEK Resultat efter skatt, 32 100 232 288 408 352 MSEK Resultat per aktie, 0,55 1,73 4,02 5,43 7,53 6,10 efter full utspädning, SEK Avkastning på 17,9 15,5 sysselsatt kapital, % Avkastning på eget 18,7 14,0 kapital, % · Nettoomsättningen uppgick till 6 896 MSEK (7 251) · Koncernens organiska tillväxt var 3 procent, med 7 procent i den brittiska verksamheten och 4 procent i den nordiska verksamheten. · Beslut om nedläggning av den tyska affärsenheten Goldreif medförde en avvecklingskostnad om 95 MSEK. · Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 492 MSEK (534). · Resultat efter finansiella poster uppgick till 348 MSEK (434). · Resultatet efter skatt uppgick till 232 MSEK (288) · Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 4,02 SEK (5,43). · Rörelsemarginalen i den brittiska verksamheten återhämtade sig under det tredje kvartalet. · Fortsatt resultatförbättring i den kontinentaleuropeiska verksamheten. För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel, 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se Stockholm den 23 oktober 2003 Fredrik Cappelen Verkställande direktör och koncernchef Nobia AB org. Nr. 556528-2752 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 11 februari 2004. Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,6 miljarder kronor under 2002 och har cirka 5 700 anställda. Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista. Goldreif HTH Invita Magnet Marbodal Myresjökök Norema Novart Optifit Poggenpohl Pronorm Sigdal Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm, tel. 08-440 16 00, fax: 08-440 16 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nobia är Europas största köksinteriörföretag. Koncernen producerar, utvecklar och marknadsför ett antal kända varumärken med stark ställning i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. I kärnaffären ingår inredning för badrum och förvaring.

Dokument & länkar