25 miljoner till unik BRT-satsning i Järfälla

Report this content

Regeringen har genom Trafikverket meddelat vilka infrastrukturprojekt som beviljas statligt stöd inom ramen för så kallade stadsmiljöavtal. 25 miljoner kronor satsas i Barkarbystaden, på åtgärder som förbättrar framkomligheten och möjliggör kapacitetsstarka, eldrivna och självkörande bussar i egna körfält. 

Beslutet innebär att Trafikverket medfinansierar den världsunika BRT-satsningen i Barkarbystaden med hela 50 procent, vilket är maximal utdelning för statlig medfinansiering av infrastruktur. Det gör Barkarbystaden till en av de stora vinnarna.

– Jag är glad över att Trafikverket är med och stöttar utvecklingen av Barkarbystaden. Med denna finansiering får vi en möjlighet att förbättra trafikmiljön för både kollektivtrafiken och bilisterna och för befintliga och framtida Järfällabor, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Detta besked är viktigt och välkommet för vår gemensamma resa mot världens modernaste kollektivtrafik. Nu kan vi ta ytterligare ett steg i riktning mot vår ambition att leda kollektivtrafikens utveckling mot smartare och bättre lösningar, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande i SL.

– Vi är stolta över den unika samverkan vi har skapat tillsammans med Järfälla och Region Stockholm som möjliggör en helt ny typ av kollektivtrafik i det framväxande Barkarbystaden. Trafikverkets beslut visar att de tror på vår samverkan och vår kollektivtrafiklösning som ett sätt att främja hållbara stadsmiljöer, säger Jonas Kempe, marknadschef och vice vd för Nobina Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, kommunikationschef, Nobina. +46 72 967 02 84
Emil Johansson, pressekreterare, Region Stockholm. +46 70 737 76 33
John Backvid, politisk sekreterare, Järfälla. +46 73 077 79 75

Om Nobina 
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter cirka 10 miljarder SEK (2018/19), har 11 600 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media