Från 6 till 10 miljoner resor med Upplands regionbussar

Resandet ökar kraftigt med Upplands regionbussar. Det visar nya mätningar. På ett år har det gjorts över tio miljoner resor med regionbussarna – en ökning med över 700 000 resor, eller 7 procent, jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Sedan Nobina tog över trafiken 2012 har resandet ökat från 6 till 10 miljoner resor, det vill säga en ökning med 68 procent.

– Samarbetet mellan UL och Nobina har utvecklats positivt under åren sedan avtalet tecknades. Gemensamma projekt har resulterat i att fler reser med busstrafiken idag, säger Johan Wadman, trafikdirektör, UL.

– Varje dag arbetar bussförare, verkstadspersonal och andra medarbetare på Nobina med att leverera en så attraktiv och punktlig busstrafik som möjligt – detta är ett kvitto på att deras arbete ger resultat. Den kraftiga resandeutvecklingen är också resultatet av en politisk ambition om att fördubbla kollektivtrafikresandet. UL har arbetat målmedvetet med att teckna incitamentsavtal som ställer krav på att Nobina hittar nya lösningar för att fler ska välja bussen som färdmedel, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, Kommunikationschef Nobina, 072- 967 02 84
Sture Jonsson, Presschef UL, 070- 212 03 85

Om Nobina 
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Samarbetet mellan UL och Nobina har utvecklats positivt under åren sedan avtalet tecknades. Gemensamma projekt har resulterat i att fler reser med busstrafiken idag.
Johan Wadman, trafikdirektör, UL