Höjda kreditbetyg för Nobina efter refinansiering

Efter en lyckad slutförd finansiering och konvertering av skulder till aktier i Nobina har ratinginstituten Standard & Poors’ och Moody´s uppgraderat de långsiktiga kreditbetygen för Nobina till B respektive Caa1 med stabila utsikter.

Standard & Poors’ höjde sitt långsiktiga kreditbetyg på Nobina AB och Nobina Europe Holding AB (kollektivt ”Nobina”) från SD till B och Moodys uppgraderade Nobina från Caa3 till Caa1.

Båda kreditvärderingsinstituten anger att utsikterna är stabila, vilket återspeglar förväntningar om att Nobinas lönsamhetsnivå kommer att förbli stabil med potential att förbättras och att det fria kassaflödet kommer att vara positivt.

Uppgraderingarna följer Nobinas tillkännagivande av sin refinansieringslösning av företagets obligationslån om 85 miljoner euro, innebärande att skulderna minskat med cirka 180 miljoner kronor, genom en konvertering till aktier i Nobina AB. Detta har givit Nobinakoncernen en förbättrad kapitalstruktur och högre soliditet. Resterande del av obligationslånet, cirka 550 MSEK, har emitterats som en ny femårig obligation i SEK som kommer att noteras på Nasdaq OMX.

"De höjda kreditbetygen förväntades efter det framgångsrika slutförandet av vår refinansieringsprocess, men är icke desto mindre välkommet. Nobina redovisade ett rekordhögt rörelseresultat för det första halvåret 2012/2013 och har samtidigt förnyat betydande delar av kontraktsportföljen. Detta ger goda förutsättningar för att fortsätta att öka Nobinas tillväxt och lönsamhet och aktivt delta i branschens utveckling ", säger Per Skärgård, CFO på Nobina.

För mer information kontakta gärna:
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig Nobina AB,
telefon 08-410 650 51, ingrid.hakanson@nobina.com

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Koncernen omsätter 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resenärer per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera