• news.cision.com/
  • Nobina AB/
  • Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs rapport för det andra kvartalet 2019/2020

Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs rapport för det andra kvartalet 2019/2020

Report this content

Nobina ABs rapport för det andra kvartalet 2019/2020 kommer att publiceras fredagen den 27 september 2019 klockan 08:00 (CEST).  

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CEST), där VD och koncernchef Magnus Rosén samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CEST) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/t7hxg65u 

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Från Sverige, tel: +46 8 506 921 85
Från Storbritannien, tel: +44 203 0095710
Från USA, tel: +1 866 8692 321
Från Tyskland, tel: +49 69 2222 4910
Från Finland, tel: +358 942 451472
Från Danmark, tel: +45 3272 7518
Från Norge, tel: +47 2156 3162

Konferens-ID: 3096705

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef Nobina AB, tel: 072-967 02 61
Per Skärgård, Ekonomidirektör Nobina AB, tel: 08-410 650 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter cirka 10 miljarder SEK (2018/19), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com. 

Taggar: