Nobina emitterar grön bussobligation

Nordens största kollektivtrafikföretag, Nobina AB (publ), emitterade på onsdagen den 6 februari sin första gröna obligation för finansiering av bussar. Obligationen om SEK 500 miljoner har en löptid på fem år, till en rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 155 räntepunkter vilket motsvarar en initial kupong på ca 1,47%. Obligationen är samtidigt den första gröna obligationen kopplat till kollektivtrafiken i Norden och den snabba gröna omställning som sker, med elektriska och fossilfria bussar.

Kollektivtrafiken är en viktig del av lösningen mot ett hållbart, transportsmart och fossilfritt samhälle och intresset från investerarna har varit mycket stort att bidra till den snabba omställningen med elektriska och fossilfria bussar.

- Vi är mycket glada över det stora intresse investerare haft för vår första gröna obligation. Den stora efterfrågan har möjliggjort en attraktiv finansieringskostnad för Nobina samt breddar även bolagets finansieringskällor. Totalt deltog över 70 unika investerare från fem olika länder i den slutliga orderboken och transaktionen blev mer än två gånger övertecknad. Med denna transaktion tydliggör vi Nobinas hållbara arbete samt påskyndar omställningen till en fordonsflotta som drivs till 100 procent med förnybar energi, säger Nobinas koncernchef och vd Magnus Rosén.

Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Likviden från obligationen kommer användas till att finansiera:

- Elbussar

- Fordon som drivs helt av biobränsle

- Laddinfrastruktur för bussar

Nobinas gröna ramverk är framtaget i enlighet med ICMA:s ”Green Bond Principles” och har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ramverket får det högsta betyget ”Dark Green” och det är första gången ett kollektivtrafikföretag uppnår denna nivå.

Swedbank och SEB var arrangörer av transaktionen och rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Gernandt & Danielsson agerade som juridisk rådgivare. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef, +46 72 967 02 61
Per Skärgård, Ekonomidirektör, +46 8 41 06 50 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch.

Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera