Nobina etablerar innovationsbolag för delad mobilitet

Nobina etablerar ett eget innovationsbolag, Nobina Technology, för att utveckla fler och bättre tjänster för delad mobilitet till nytta för kollektivtrafikresenärer. Detta är ett led i Nobinas ambition att öka rörligheten i samhället.

"Vi har varit aktiva när det gäller att utveckla teknikbaserade tjänster för delad mobilitet i många år. Genom att etablera Nobina Technology skapar vi ett kompetens- och innovationscenter som kan utnyttja affärsmöjligheterna inom teknik, innovation och service på marknaden för kollektivtrafik”, säger Ragnar Norbäck, VD för Nobina AB.

Idag erbjuder Nobina tjänster för delad mobilitet, såsom den största reseplaneringsappen i Sverige med 600 000 aktiva användare. Nobina har också, genom implementeringen av sin EBSF-baserade IT-kommunikationsplattform, en ledande position inom lättanvända och kostnadseffektiva tjänster som infotainment, biljettförsäljning och Wi-Fi ombord till uppdragsgivare och resenärer.

Henrik Dagnäs är ordförande i Nobina Technology. Företaget kommer att ha ett nära samarbete med andra verksamheter inom Nobinakoncernen och med ledande teknikpartners, uppdragsgivare liksom resenärer i utvecklingen av tjänster för delad mobilitet. Företaget leds av Marcel Kroeze, som har en bred internationell erfarenhet av att förverkliga nya affärsmöjligheter i skärningspunkten mellan teknik och transport.
 
"Jag är mycket glad över att få möjlighet att hjälpa Nobina att stärka sin position och att skapa värde för sina intressenter. Vårt mål är att, tillsammans med partners, utveckla och leverera efterfrågade lösningar och att förbättra tillgången till att resa kollektivt. Vi är redan en strategisk partner i utvecklingen av tjänster för delad mobilitet i dag, och vi räknar med att kunna presentera fler samarbeten inom en snar framtid ", säger Marcel Kroeze, chef för Nobina Technology.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maryam Yazdanfar, chef, public affairs och kommunikation, 070-187 28 42
Ingrid Håkanson, IR-manager Nobina AB, telefon 08-410 650 51
Stina Thorman, tf IR-chef Nobina AB, telefon 08-410 650 71

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016, klockan 10.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar