Nobina får utbetalning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS

Report this content

Afa Försäkring har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Nobina beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021/2022 på cirka 95 MSEK i koncernen.

Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse i juni 2021 beslutade att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008, vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring. Utbetalningen sker till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008 och som hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020, då Svenskt Näringsliv och LO nådde överenskommelsen om utbetalning. Här ingår Nobina som nu delgivits information om utbetalningens storlek. Utbetalningen beräknas ske under senhösten 2021.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21, kl. 08:03.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Walfridsson, ekonomidirektör
pernilla.walfridsson@nobina.com   +46 72 967 04 04

Mattias Gelinder, finans- & IR-chef
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61

David Erixon, kommunikationschef
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84

Om Nobina

Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena Samtrans, Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Mer information finns på: www.nobina.com