Nobina har framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån

Report this content

Nobina AB (publ.) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024.

De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i Bolagets verksamhet. Likviden från obligationsemissionen kommer användas i enlighet med Nobinas gröna ramverk till att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis:

  • Elbussar
  • Fordon som drivs helt av bio-bränsle
  • Laddningsinfrastruktur för elbussar

− Vi är mycket glada över det stora intresse investerare haft för vår gröna obligation. Den stora efterfrågan möjliggjorde en attraktiv finansieringskostnad för Nobina samt breddar även Bolagets finansieringskällor. Med denna transaktion tydliggör vi Nobinas hållbara arbete samt påskyndar omställningen till en fordonsflotta driven av 100% förnybara drivmedel, säger Nobinas VD och koncernchef Magnus Rosén.

SEB och Swedbank var arrangörer av transaktionen, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade som juridisk rådgivare. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Walfridsson, ekonomidirektör
pernilla.walfridsson@nobina.com   +46 72 967 04 04

Mattias Gelinder, finans- & IR-chef
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61

Om Nobina

Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2019 närmare 11 miljarder kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Mer information finns på: www.nobina.com