Nobina lanserar erbjudande om obligationsutbyte

EJ AVSETT FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL DE FÖRENTA STATERNA
Nobina har lanserat ett erbjudande om obligationsutbyte till obligationsinnehavare i Nobina Europe AB 9.125%, om 130 MEUR, med förfallodatum den 1 augusti 2012.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta offentliggörande är endast riktat till (i) personer som är utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") eller (iii) refereras till som ”företag med högt nettovärde” och andra personer som offentliggörandet kan riktas till enligt artikel 49(2) i Order (sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Alla investeringsåtgärder till vilka detta pressmeddelande relaterar kommer endast att vara tillgängliga för relevanta personer. Person som inte är en relevant person får inte agera eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande distribueras endast till personer som är professionella investerare enligt Direktiv 2003/71/EG samt andra sådana personer som detta dokument kan vara åsyftat till på juridiska grunder, och ingen person som inte är en relevant person får vidta åtgärder eller förlita sig på detta dokument eller något innehåll häri.

Frågor rörande erbjudandet besvaras av Swedbank First Securities:
Einar Unhjem Johansen, e-post: einar.johansen@swedbank.no,
telefon: +47 23 23 80 61

Anders Håkonsen, e-post: anders.hakonsen@swedbank.no
,
telefon: +47 23 23 82 72

För övriga frågor, vänligen kontakta:
Per Skärgård, CFO Nobina AB, e-post: per.skargard@nobina.com,
telefon: +46 (8) 410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-chef Nobina AB, e-post: ingrid.hakanson@nobina.com,
telefon: +46 (8) 410 65 051

För att ta del av erbjudandehandlingarna, vänligen kontakta Lucid Issuer Services Limited:
Sunjeeve Patel eller David Shilson, e-post: nobina@lucid-is.com,
telefon: +44 (0) 20 7704 0880

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera