• news.cision.com/
  • Nobina AB/
  • Nobina offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna obligationer

Nobina offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna obligationer

Report this content

Nobina AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner (”Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13 februari 2024. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om 102,187% av det nominella beloppet vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 65 baspunkter.

Enligt villkoren för Obligationerna har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nobina.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli den 20 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pernilla Walfridsson, Ekonomidirektör
pernilla.walfridsson@nobina.com   +46 72 967 04 04

Mattias Gelinder, Finans- & IR-chef
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61

Om Nobina

Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Mer information finns på: www.nobina.com