Nobina partner i innovationsprogrammet Drive Sweden

Nobina blir partner i Drive Sweden, ett strategiskt innovationsprogram med sikte på framtidens mobilitetslösningar. Programmet startades på initiativ av regeringen och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

”Vi ser fram emot att delta i det här viktiga utvecklingsarbetet tillsammans med Drive Sweden och i partnerskap med andra. Målet för Nobina är att bidra till en ökad rörlighet och en förbättrad reseupplevelse, till gagn för såväl den som reser som den som inte reser med kollektivtrafik samt våra uppdragsgivare och samhället i stort”, säger Nobinas VD och koncernchef Ragnar Norbäck.

Drive Sweden samverkar med samhällets alla aktörer för att skapa nästa generations mobilitet. Visionen är att driva utvecklingen mot ett automatiserat transportsystem, baserat på digitalisering och tjänstefiering, som skapar ett hållbart samhälle och stärker svenskt näringsliv internationellt.

”Vi välkomnar Nobina som första operatör som blir partner i Drive Sweden. Innovationssamarbete är grunden för att utveckla transportsystem för framtidens städer. Genom att kombinera det som sker inom informations- och kommunikationsteknik, policy, stadsplanering och självkörande fordon kan Sverige bli ledande inom utveckling av automatiserade transportsystem för framtidens mobilitet”, säger Jan Hellåker, Programansvarig Drive Sweden.

Nobina deltar inledningsvis i två delar av programmet; Mobilitetstjänster (Mobility as a Service - MaaS) och Kollektiva transporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Maryam Yazdanfar, Chef Public Affairs och Kommunikation Nobina Sverige AB, telefon 070-187 2842

Ingrid Håkanson, IR-manager Nobina AB, telefon 08-410 650 51

Stina Thorman, t f chef Investor Relations Nobina AB, telefon 08-410 650 71

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Om Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som samlar de bästa inom området – från alla samhällssektorer. Vi hjälps åt för att bäst ta tillvara på alla möjligheter, men också för att adressera de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras. Innovationsprogrammet Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av EnergimyndighetenFormas och VinnovaLindholmen Science Park står som värd för programmet.

Läs mer om Drive Sweden här http://www.drivesweden.net

Taggar: