Nobina vinner trafikavtal för Västtrafik värda närmare 4 miljarder SEK

Nobina har i en upphandling vunnit trafikuppdrag för Västtrafik. Avtalen omfattar cirka 250 bussar och sträcker sig över åtta år med möjlighet till två års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 4 miljarder SEK över löptiden. Genom avtalet ska Nobina ansvara för stads-, region- och expressbusstrafik i Skaraborg från juni 2014 respektive stadstrafik i Borås från augusti 2014.

Västtrafiks beslut betyder att Nobina fortsätter att ansvara för kollektivtrafik med buss i Skaraborg, samt att Nobina tar över trafiken i Borås. Beslut om tilldelning kan överklagas senast 29 juni.

– Vi är mycket glada över att få förnyat förtroende i Skaraborg och dessutom att få starta ny trafik i Borås. Framgången i upphandlingen ökar vår kontraktportfölj och bidrar kraftfullt till att ersätta de kontrakt som löper ut under nästa verksamhetsår, säger Ragnar Norbäck, Nobinas VD och koncernchef.

Inför trafikstarten i Skaraborg kommer Nobina att investera i cirka 100 nya bussar, medan Boråstrafiken kommer att köras med bussar som till största delen tillhandahålls av Västtrafik. De nya avtalen har ett starkt miljöfokus där samtliga fordon kommer att drivas med biogas respektive RME.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, IR-ansvarig, telefon 08-410 650 51

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag. Mer information finns på www.nobina.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar