Uppdatering av erbjudande om obligationsutbyte

Med referens till det pressmeddelande som offentliggjordes den 2 juli 2012.

Nobina har nu stöd från ägarna till omkring 80 procent av de utestående obligationerna. För att nå minimikravet om 98 procent, kommer Nobina att behöva stöd från ännu en betydande obligationsägare. För att ytterligare möjliggöra för denna investerare att ta del av förslaget, har slutgiltigt datum för erbjudandet förlängts från den 6 juli 2012 till den 13 juli 2012.

Swedbank First Securities och Handelsbanken Capital Markets har anlitats som Nobinas ABs finansiella rådgivare.

Frågor om obligationsutbytet besvaras av Swedbank First Securities som koordinator:
Einar Unhjem Johansen, Swedbank
einar.johansen@swedbank.no, telefon: +47 23 23 80 61

Anders Håkonsen, Swedbank
anders.hakonsen@swedbank.no, telefon: +47 23 23 82 72

För övriga frågor, vänligen kontakta:
Per Skärgård, CFO Nobina AB
per.skargard@nobina.com, telefon: +46 (8) 410 65 056

Ingrid Håkanson, IR-ansvarig Nobina AB
ingrid.hakanson@nobina.com, telefon: 08-410 650 51

Nobinakoncernen är Nordens största aktör inom persontrafik med buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt interregional trafik i egen regi genom Swebus. Nobinakoncernen omsätter drygt 7 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas tio större persontrafikföretag. Mer information återfinns på www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.

Prenumerera

Dokument & länkar