Rotundaskolan i Västerås byter namn till Noblaskolan Hemdal

Report this content

Inför nästa läsår byter ännu en grundskola i Västerås namn och blir en del av Noblaskolan. Det är Pysslingen Rotundaskolan som till hösten blir Noblaskolan Hemdal. Namnbytet är en del av en stor satsning på kvalitet och skolutveckling där skolan blir en av 15 Noblaskolor runt om i Sverige.I dagarna har elever och vårdnadshavare på skolan fått information om det kommande namnbytet som kommer att ske nästa läsår, den 1 september. 

– Vi har redan startat resan mot att bli en del av Noblaskolorna genom vårt fokus på tydliga strukturer, trygghet och studiero. Att snart bli en del av en skolgrupp där alla arbetar utifrån samma ramar och målbild kommer att vara positivt för våra elever och för lärarna på skolan, säger Karin Bolin, rektor på Rotundaskolan. 

Rotundaskolan ligger i Arosparken i Dansrotundans ombyggda lokaler på Hemdalsvägen 3. Här går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 9, i två parallella klasser per årskurs. 

Noblaskolan består av för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom tydliga strukturer, trygghet och stöd ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. 

När Rotundaskolan byter namn efter sommaren fortsätter det nära samarbetet med systerskolan i Hagaberg, som sedan hösten 2020 redan är en Noblaskola. 

– När skolor som har liknande arbetssätt och inriktning kan arbeta nära varandra skapar det många fördelar. Genom att förtydliga vad skolorna står för och hur de arbetar blir det också lättare för elever och vårdnadshavare att göra ett informerat val av skola. Vi är glada att Rotundaskolan snart blir en del av Noblaskolorna, säger säger Eva-Lotte Stavle, skolchef för Noblaskolan.

Jenny Wahlberg, kommunikationschef

073-0787182

jenny.wahlberg@academedia.se

Det finns många olika vägar mot målet, men när det gäller något så viktigt som våra barns framtid vill vi inte experimentera. Men vi är inte traditionella för sakens skull. Vi vet nämligen att vi når bäst resultat när vi vågar anpassa oss efter det som är bevisat bättre. Vi har sett till att skapa en skola som ger eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling.

Media

Media