Nöjespatrullen AB (publ) noteras

Nöjespatrullen AB (publ) noteras Pris per aktie 9 kronor Erbjudandet omfattar 2 520 000 nyemitterade aktier Anmälningstid 15-26 maj 2000 Notering på Göteborgs OTC-lista den 28 juni 2000 Styrelsen för Nöjespatrullen AB (publ) (Nöjespatrullen) med säte i Falkenberg har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Nöjespatrullen samt att notera aktien på Göteborgs OTC-lista, vilken administreras av Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Spridningen sker genom ett erbjudande om teckning av högst 2 520 000 nyemitterade aktier. Erbjudandet är riktat till allmänheten och styrelsen arbetar för att skapa en folklig aktie med god spridning. Anmälningstiden har fastställts till 15-26 maj 2000. Notering av bolagets aktier beräknas ske från och med den 28 juni 2000. Försäljningspriset är fastställt till 9 kronor per aktie. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till högst 3 780 000 kronor fördelat på högst 7 560 000 aktier. Samtliga aktier är av samma serie. Genom nyemissionen tillförs Nöjespatrullen högst 22 680 000 kronor före kostnader för erbjudandet. De erbjudna aktierna motsvarar cirka 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och efter föreliggande nyemission. Kapitaltillskottet från nyemissionen är ämnat att användas i företaget för vidare expansion. TV-succén Rena Rama Rolf på teaterscenen, en musikalisk resa med Trollkarlen från OZ eller komik och musik i en salig blandning med Stefan & Krister. Ett sätt att krydda tillvaron i mer än ett avseende, både på det affärsmässiga och personliga planet. Nöjespatrullen med bas i Falkenberg är sedan 12 år tillbaka verksamt inom upplevelseindustrin och väl etablerat på den svenska underhållningsmarknaden. Genom ständig idéproduktion för bl a teater, TV, konserter, musikaler och shower samt verktyg för att iscensätta dessa produktioner, är Nöjespatrullen en värdeskapande och professionell aktör för kunder och samarbetspartners. Nöjespatrullen arbetar med artister som bl a komikerparet Stefan och Krister, stå-up-komikern Thomas Petersson och TV-dansbandet Friends. Nöjespatrullen har levererat 2 av de 10 mest sedda TV-programmen på TV4 under 1990-talet. Med en internationell expansion i sikte och med ambitionen att växa genom att knyta värdefulla samarbetspartners till oss via förvärv och på så sätt ytterligare förstärka basen för företaget, såväl den verksamhetsmässiga som den ekonomiska, genomförs under försommaren en notering av bolagets aktie. Falkenberg den 12 maj 2000 Nöjespatrullen AB (publ) Torbjörn Möller VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar