Förändrad affärsområdesindelning i Nolato

Report this content

Förändrad affärsområdesindelning i Nolato För att anpassa Nolatokoncernens organisation till genomförda strukturförändringar, samt skapa bättre möjligheter till ökad operativ styrning och starkt marknadsmässigt fokus, har en ny affärsområdesindelning gjorts. En beskrivning av den nya strukturen samt historiska omsättnings- och resultatsiffror ges nedan. Affärsområden: - Nolato Telecom: Verksamt som systemleverantör till telekomkunder. Motsvarar tidigare affärsområde Mobile Communication samt bolaget Nolato Alpha (som helt är verksamt inom telekom) från tidigare affärsområde Industrial Components. - Nolato Industrial Sweden: Verksamt inom utveckling och tillverkning av produkter till främst svenska kunder inom bl.a. household och automotive. Ingick tidigare i Industrial Components. - Nolato Industrial Central Europe: Verksamt inom utveckling och tillverkning av produkter till kunder i Centraleuropa inom bl.a. household, automotive och consumer electronics. Ingick tidigare i Industrial Components. - Nolato Medical: Verksamt inom utveckling och tillverkning av produkter till kunder inom läkemedel och medicinteknik. Finansiell information: I den externa finansiella informationen kommer Nolato att redovisa resultatet inom tre enheter. Industrial Sweden och Nolato Industrial Central Europe redovisas som en resultatenhet, då dessa affärsområden arbetar på likartade marknader. Denna enhet kommer att benämnas Nolato Industrial. Nedan finns en översikt av omsättning och resultat per resultatenhet för att underlätta historiska jämförelser i samband med Nolatos bokslutskommuniké för 2002, som lämnas 4 februari 2003. Nolato AB, omsättning och rörelseresultat per resultatenhet (exklusive engångsposter): 2002 2001 Q1 Q2 6 mån Q3 9 mån Q4 12 mån Telecom 204 239 443 196 639 355 1 342 Omsättning Rörelseresultat 0 - 10 - 10 - 19 - 29 42 - 41 Industrial 215 212 427 215 642 207 826 Omsättning Rörelseresultat 14 8 22 17 39 3 18 Medical 24 25 49 20 69 25 88 Omsättning Rörelseresultat 4 6 10 4 14 7 22 Branded *) 0 0 0 0 0 22 152 Omsättning Rörelseresultat 0 0 0 0 0 1 3 Koncernjust., -5 3 -2 0 -2 -40 - 49 moderbolag Omsättning Rörelseresultat -2 -4 -6 -4 -10 -8 - 25 Koncernen 438 479 917 431 1 348 569 2 359 Omsättning Rörelseresultat 16 0 16 -2 14 45 - 23 *) Affärsområde Branded upphörde vid årsskiftet 2001/2002, då ingående bolag avyttrats. För ytterligare information kontakta: Tomas Sjölin, koncernchef, tel 0431-442294 eller 0708-25 26 46 Per-Ola Holmström, finansdirektör, tel 0431-442293 eller 0705-763340 www.nolato.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00510/wkr0002.pdf

Dokument & länkar